Možná budete chtít někdy nastavit tag <HR> jako přerušovanou čáru. Tady je řešení, otestováno v IE6, 7 a FF hr { height: 0px; border-width: 0; border-bottom:1px dashed black; }

Celý článek

Ani při vytváření složitějších aplikací se nevyhnete jednoduchým úkonům.U databázových aplikací s využitím AJAXu (tam kde chceme klikat na tlačítko) to platí nejméně trojnásob. Proto myslím že není od věci se trochu zamyslet a vymyslet snazší řešení než klasické načítání a update hodnoty u tak triviální operace jako je přepnutí hodnoty z 0 na 1 […]

Celý článek

Někdy může takové rychlé vyhodnocení podmínky slušně zpřehlednit kód. $id=18; echo !$id ? “nic” : $id; Samozřejmě je třeba vědět co děláte, zrovna tento příklad může být příčinou pár špatně identifikovatelných chyb. Ternární operátor můžeme taky elegantně vložit přímo do řetězce. Závorky nejsou nutné, ale v rámci zachování štábní kultury jsou určitě vhodné.

Celý článek