$ch = curl_init(); Vytvoření handle na curl curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,”http://www.abc.com/hello.php”); Nastavení URL, se kterým bude curl pracovat curl_setopt ($ch, CURLOPT_HEADER, true); Curl vrátí také hlavičku odpovědi curl_setopt ($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true); V případě přesměrování pokračuje na přesměrovanou adresu curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10); Časový limit (s) pro připojeni curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); true = vrátí odpověď do stringu, false = […]

Celý článek