1. Všichni z hloubi duše nenávidí “intro” stránky. 2. Nezáleží na tom, jak je stránka nádherná, nejméně polovina návštěvníků odejde pryč hned z první stránky. Proto je třeba, aby na ní bylo vše podstatné. 3. Návštěvníci raději několikrát otočí kolečkem myši, než by jednou kliknuli na odkaz, nezáleží na tom, jak je stránka dlouhá (platí […]

Celý článek

Toto zkrátka potřebuju pořád. Kód si projde všechny movieClipy uvnitř klipu “world” a nastaví jim průhlednost na 0.2. for (var item:String in world){           var fn=this.world.getChildByName(item);           fn.alpha=.2; }

Celý článek

Díky externí knihovně je práce s JSON objekty, na jejichž nativní podporu ve Flashi zřejmě zase někdo pozapomněl, velice jednoduchá. Bohužel dokumentace nám toho taky moc neřekne, takže doufám, že vám tento kousek kódu bude trochu užitečný. import com.adobe.serialization.json.JSON;   var myObject=new Object(); myObject.jidlo=new Array('chleba','párek','hořčice'); myObject.piti=new Array(new Array('pramenitá voda',20),new Array('mattonka',30));   var s:String=JSON.encode( myObject ); […]

Celý článek

Bylo by pěkné, kdyby Flash dokázal načítat data i ve formátech novějších než sto let. Bohužel i v nejnovější verzi dokážeme parsovat JSON data jen díky obezličkám z regálů externích knihoven, ale když jsme si na webu zvykli na JQuery, proč se i ve Flashi nepodívat jinam. Jednou z užitečných knihoven je as3corelib. Patlal jsem […]

Celý článek