Je skvělé, že díky JQuery a pluginu PngFix lze nastavit plynulou průhlednost i u .PNG. Občas ale zamrzí ošklivé problikávání pozadí obrázku v okamžiku, kdy se načetla stránka, ale dosud se nespustil JQuery skript. Možná i vám pomůže toto řešení: V CSS nastavíme elementu .hideMe vlastnost {display:none;} Před JQuery, tedy hned za script type=”text/javascript” vložíme: […]

Celý článek