Některé funkce v PHP nejsou příliš známé, pravděpodobně jen proto, že jsou příliš zapadné v manuálu. Přitom v mnohém usnadní rutinní práci. 1. func_get_args() Zobrazí parametry, které byly předány funkci. Ideální pro odlaďování funkcí s proměnným počtem parametrů. 2. glob() Hledání souborů podle zadané masky řeším standardně pomocí rekurze, ale pomocí glob() je to mnohem […]

Celý článek